TRENINGSGRUPPENE 

I Harstad Hundeklubb trenes det hundesporter i ulike grener og mot ulike mål - fra nybegynnere til deltakelse i nasjonale og internasjonale mesterskap. De ulike gruppene organiserer seg selv og møtes til faste treningstider i hallen eller ute. Under finner du informasjon om hver enkelt gruppe og link til de ulike gruppenes facebookgrupper, hvor det informeres om aktivitetene og hvor du kan komme i kontakt med andre som trener samme aktivitet

AGILITY

Agilitygruppa trener hver onsdag fra kl 17.30- 19.30. Alle som ønsker og trene agility må ha ett kurs i forkant for å lære om skadeforebygging og sikkerheten til hunden når man skal bruke agilityutstyr. Det er ingen instruktør på treningene, men vi hjelper hverandre så godt man kan. Vi forsøker å organisere treningene slik at vi trener 4 minutter pr hund.


Ønsker du å komme å se og høre litt om agility så kom gjerne innom på treningene og hils på eller ta kontakt i facebookgruppa vår.

BLODSPOR/VILTSPOR

Blodspor er en fantastisk hundesport, hvor hunden blir sjefen for arbeidet, og du som hundefører må lære å lese hunden, terrenget og sportegnene. Samarbeidet mellom hund og fører er mange ganger det som skiller klinten fra hveten. Et 200 meters treningsspor vil mange ganger gi bedre treningseffekt for hunden enn en times løpetur. Hunden får brukt hjernen og nesen, og vipps, så har du en fornøyd og rolig hund i hus. Bakgrunnen for konkurransen er å godkjenne hund/ fører for ettersøk på skadd hjortevilt.Konkurransene er delt opp i to klasser for blodspor og en for ferskspor,

Blodspor Hunden skal følge et minimum tolv timer nattgammelt spor på 600 (Åpen klasse) eller 1000 meter (Eliteklasse) med 3 dl blod (f.eks. matblod) fordelt i sporet. Vi har i dag ikke organiserte treninger, men flere medlemmer møtes og trener sammen med jevne mellomrom.

Ferskspor Dette er siste prøven du går for å få hunden godkjent for ettersøk. (Alternativt også krav for å oppnå NV(f)CH – elitechampionatet. Harstad hundeklubb arrangerer både ordinære og bevegelige prøver. Kikk gjerne innom facebookgruppa vår.

KONKURRANSELYDIGHET

Konkurranselydighet er en sport hvor du og hunden skal gjennom et fast program av øvelser.  Lydighet består av en uoffisiell prøve, appellmerke og fire konkurranseklasser. (klasse 1, 2, 3 og FCI3.) I laveste konkurranseklasse skal du og hunden holde fokus og jobbe uten belønning i 10-15 minutter.  Hver øvelse er bygd opp av ulike momenter som vi lærer hunden, før vi setter delene sammen til en hel øvelse. 


Treningene består ofte av flere deler og vi hjelper hverandre underveis.

  • Hver enkelt jobber individuelt med sin hund og øver på momenter.
  • Konkurransetrening med ett par øvelser med en og en ekvipasje. Da lærer hunden å jobbe uten belønning over litt tid, hundefører for øvd på å takle konkurransenerver og vi trygger både hund og fører på å takle ulike miljø og forstyrrelser.
  • Fellesøvelser. Tilgjengelighet/felles dekk og felles sitt.


Vi har trening på mandager. Når været er greit, varierer vi treningsplass og starter gjerne kl 19.00.Vinterstid har vi treninger i hundehallen fra 19.45-21.00.

Det legges som oftest info i facebookgruppa vår om tidspunkt, sted og treningens innhold.

RALLYLYDIGHET

Rallylydighet har trening for alle klasser hver onsdag kl 19.30-20.30. Hver torsdag kl 17.30-19.30 er det trening for klasse 1 og 2. Der har Marthe Steffensen ansvar. Torsdager fra kl 19.30-21.00 er det trening for kl 3 og elite. Disse treningene er uten instruktør, men vi rullerer på hvem som har ansvar på treningen.

Treningene legges gjerne opp med en kombinasjon mellom moment trening på skilt og bane.

Ønsker du å vite mere om rallylydighet, kikk innom facebookgruppa vår og kom gjerne innom ei trening og hils på.

SMELLER

Smeller er en søkssport, hvor hunden får presentert et duplikat med en ukjent lukt, og oppgaven er å markere på den samme lukten innenfor et gitt søksområdet. Når hunden markerer på duplikatet hever fører hånden over hodet som et signal til dommer, og dommer godkjenner eller underkjenner funnet.

Ut fra dagens regelverk har utfordringen i smeller vært at hunden får ny søkslukt og søksområder for hver prøve. I tillegg har målet vært å jobbe frem selvstendige søkshunder.
I løpet av kort tid vil nytt regelverk godkjennes. De største endringene vil være at søkslukten blir standard (søk etter kong), og at ekvipasjen jobber mer som et team, hvor fører i større grad kan tenke taktisk, og lede hunden i søk.

Smeller er en søkssport for alle hunder som liker å bruke nesen. Vi har hatt stor variasjon i raser på trening, både ut fra størrelse og bruksområde.
Smellergruppa har treningstid på mandager fra 18:00 til 19:30.
Mer informasjon på facebooksiden vår.

UTSTILLING

Utstilling trener hver tirsdag.

Små hunder som skal stille på bordet trener fra kl 18.00-19.30. Store hunder som bruker mer fart, trener fra kl 19.30-21.00.


Treningen er egentrening uten instruktør, men vi hjelper hverandre på beste måte og veksler på å være «dommer».


Vi ønsker alle nye medlemmer som har lyst å trene sammen med oss hjertelig velkommen.  Ta gjerne kontakt på facebooksiden vår.