TRENINGSHALLEN

På Stangnesbasen har Harstad Hundeklubb en stor treningshall.

Hallen er delt i to treningssoner med ulikt underlag og du finner den på Klubbholmen 9.
Prisliste og informasjon om betaling for innendørs trening hele året finner du ved å trykke her.

RETNINGSLINJER FOR TRENINGSHALLEN

 1. Treningshallen er tilgjengelig for alle klubbens medlemmer iht. klubbens retningslinjer, og NKKs etiske retningslinjer for hold og trening av hund
 2. Treningshallen er beregnet som treningsområde, og skal kun brukes til trening av hund.
 3. Hunden skal til enhver tid være under kontroll. Dersom hunden ikke kan være løs under trening skal den holdes i bånd. Både i og utenfor treningsområdet.
 4. Det er fastsatte treninger hver ukedag. Utenom faste treningstider, vil det være rom for egentrening.
 5. Kurs går foran trening og øvrig aktivitet. Dette annonseres gjennom Facebook.
 6. Alle brukere har et personlig ansvar for at retningslinjene følges.
 7. Det skal vaskes og holdes vedlike 1 gang i mnd. Hver enkelt treningsgruppe har månedlig ansvar. Det utbedres en sjekkliste for vask!
 8. Det holdes dugnad 2 gang i året, en på våren og en på høsten.
 9. Alt personlig utstyr som ligger i klubbens treningshall liger der på eget ansvar.
 10. Parkering gjøres på avtalte områder


BRUK AV TRENINGSHALLEN

 1. Det skal alltid brukes innesko!
 2. Tisper med løpetid kan ikke bruke hallen med unntak fra eventuelle konkurranser. Ved kurs kan tispa delta med tispetruse dersom ikke annet er opplyst av kursholder.
 3. Hunden skal være luftet og gjerne oppvarmet før trening. Om hunden gjør i fra seg inne, skal det øyeblikkelig vaskes og desinfiseres.
 4. Under all aktivitet skal hunden til enhver tid være under kontroll. Sosialisering og miljøtrening skal også være organisert og under kontroll. Lek/frilek skal pågå i en annen arena.
 5. Hundeposer og søppel skal tas med hjem, vi har ingen felles løsning for tømming.